Stressforebyggende forløb på arbejdspladsen

Overtænkning er en væsentlig årsag til mistrivsel og ineffektivitet

På arbejdspladser er der de seneste år fokuseret meget på at skabe en god balance mellem arbejdsliv og privatliv. Vi opfordrer fx vores medarbejdere til at gå hjem til tiden, lukke deres mail ned efter endt arbejdsdag, adskille arbejdsmobilen fra privatmobilen og generelt holde fri, når de har fri. Men som mange ledere og medarbejdere erfarer, så lukker disse tiltag ikke nødvendigvis ned for alle de mange tanker, vi ofte har om vores arbejde.

Hos Psykologhuset ReView arbejder vi med at afgrænse tanker om arbejdet – og på den måde øge trivsel og reducere stress- og belastningssymptomer.

Balancen mellem privatliv og arbejdsliv

At skabe god balance mellem privatliv og arbejdsliv samt sikre en højere trivsel er langt mere komplekst end blot at gå hjem til tiden. Vores nervesystem kan ikke skelne mellem tanker og virkelighed. Konsekvensen af dette er, at bekymringer om arbejde aktiverer vores alarmberedskab, så vi føler os pressede, stressede og/eller ængstelige – på trods af at vi fysisk er langt væk fra arbejdspladsen. Selvom vi holder fri, holder vi ikke nødvendigvis fri fra tanker om arbejdet. Medarbejderne kan fortsat ‘være på arbejde’ i fritiden.

De gode og konkrete stressreducerende tiltag er yderst vigtige for at minske stress og overbelastning. Men det er først, når tiltagene kombineres med hjernens iboende evne til at afgrænse tanker, at vi får fuld effekt af de sunde tilgange. Derfor kan I på arbejdspladsen opleve, at et forløb med fokus på overtækning netop er det, I mangler, for at jeres allerede igangsatte initiativer giver de tiltænkte resultater.

Psykologhuset ReView’s stressforebyggende forløb tager udgangspunkt i viden om metakognitiv terapi og erfaringer med overtænkning og konsekvenserne heraf.

Forløbet er baseret på metakognitiv teori, vores erfaringer fra tidligere gruppeforløb samt erfaringer fra erhvervslivet og kommunalt regi. Under forløbet vil vi løbende måle på medarbejdernes udvikling. Således sikrer vi, at der er progression og bevægelse i den ønskede retning.

Stressforebyggende forløb hos Plantorama

Plantorama i Lystrup har stort fokus på trivsel hos deres medarbejdere og vil gerne hjælpe medarbejderne til at holde fri, når de har fri – rigtig fri!

Psykologhuset ReView har i den forbindelse over nogle måneder undervist en gruppe af Plantoramas medarbejdere i at få tanker om arbejdet til at fylde mindre uden for arbejdet – og dermed reducere risikoen for stress og mistrivsel.

“Vores medarbejdere har til vores store glæde kunne fortælle, hvordan de metakognitive strategier har hjulpet dem til at slippe tanker om arbejdet, sove bedre og være mere nærværende hos familien: “Jeg tager nu sjældent tanker med hjem angående opgaver eller mails, som før kunne ødelægge min dag”.”

– Plantorama Lystrup

Jeres udbytte af stressforebyggende forløb

Jo bedre vi bliver til at reducere bekymringer og grubleri om arbejdet, jo bedre bliver vi til:

  • At være nærværende, der hvor vi er
  • Holde fokus og koncentration
  • Træffe beslutninger og handle derefter
  • Sige til og fra – og dermed være mere tydelige
  • Adskille arbejdsliv og privatliv
  • Tænke kreativt og skabe forandring

Alt sammen noget som højner vores følelse af værd og kompetence samt humør, energi og trivsel generelt – både i og uden for arbejdet. Arbejdspladsen vil opleve bedre samarbejde, højere kvalitet og effektivitet samt et markant bedre psykiske arbejdsmiljø.

Målgruppe

Psykologhuset ReView’s stressforebyggende forløb henvender sig til en mindre medarbejdergruppe, en afdeling eller hele arbejdspladsen. Forløbet vil altid være målrettet netop de udfordringer, I oplever på arbejdspladsen.

Varighed

Forløbet løber over tre moduler af tre timers varighed og afholdes på arbejdspladsen. Vi anbefaler, at medarbejdere og ledere i tiden mellem modulerne træner de tilegnede metoder i praksis. Vi tilbyder desuden et opfølgende booster-modul for at sikre, at den gode udvikling fortsætter.

Forløbet afholdes af erfarne og certificerede metakognitiv psykologer:

Kontakt os allerede i dag

Udfyld venligst formularen og vi vender tilbage hurtigst muligt.

Du er også velkommen til at kontakte os via mail eller telefon.

Vi kan træffes i telefontiden:

Mandag: kl. 9.30-11.30
Onsdag: kl. 9.30-11.30
Fredag: kl. 9.30-11.30

Mail: info@re-view.dk
Telefon: 93 94 25 30