Specialiseret behandling af søvnproblemer hos børn og unge hos ReView

Specialiseret behandling af søvnproblemer hos børn og unge

Hos Psykologhuset ReView tilbyder vi specialiseret behandling af søvnproblemer ved psykolog Danielle Dahlhus. Behandlingen henvender sig til børn (6-12 år) og unge (13-20 år). Danielle har i flere år forsket i og arbejdet specifikt med behandling af søvnproblemer. Danielle anvender primært metakognitiv terapi i behandlingen af søvnvanskeligheder, men bruger også kognitiv adfærdsterapi (KAT) i de tilfælde, hvor det er relevant.

Det kan give mange udfordringer, når børn ikke kan sove. Ikke kun for barnet, men for hele familien. Udover de åbenlyse negative følger så som træthed, øget irritation, manglende koncentration og mindre overskud hos barnet, fører det ofte til frustration og bekymring hos forældrene, øgede konflikter i hjemmet, begrænsninger i forældrenes sociale liv m.m.

Hvis dit barn har problemer med at falde i søvn, har svært ved at sove alene, vågner mange gange i løbet af natten, vågner for tidligt, ikke vil i seng eller generelt forbinder søvn med noget ubehageligt, er der heldigvis hjælp at hente.

Psykolog og søvnspecialist Danielle Dahlhus

Behandlingsforløb til børn med søvnproblemer

Ved behandling af søvnproblemer hos børn (6-12 år) er kun forældrene, der deltager i forløbet. Børnene deltager ikke selv i samtalerne, da erfaring viser, at børnene opnår den bedste bedring på denne måde.

I første samtale foretages en udredning af barnets søvnvanskeligheder. Der sættes fokus på de søvnproblemer, forældrene oplever, barnet har, samt andre udfordringer i barnets liv, der kan have betydning for barnets søvn. Der sættes mål for behandlingsforløbet. Det kan fx være, at barnet lærer at sove alene og har det trygt med dette, og at barnet gennemsnitligt falder i søvn inden for 30 minutter.

I de efterfølgende samtaler introduceres forældrene til konkrete strategier, der skal anvendes derhjemme, og der følger en snak om, hvordan barnet introduceres til strategierne samt de ændringer, der foretages. Endeligt præsenteres forældrene for psykoedukation i søvn og lærer mere om søvnens opbygning og funktion.

Igennem forløbet tilpasses og evalueres teknikker og strategier løbende i samarbejde mellem forældrene og psykolog Danielle Dahlhus. På den måde får både forældre og barn de største udbytte af forløbet.

Behandlingsforløb til unge med søvnproblemer

Formålet med behandlingen til unge er at gøre den unge i stand til selv at kunne behandle sine søvnproblemer – på sigt uden hjælp. Ved behandling af søvnproblemer hos unge i alderen 13-20 år, skal den unge selv deltage i samtalerne. Det anbefales dog, at forældrene også deltager, såfremt den unge stadig bor hjemme. Tilbuddet henvender sig til unge, der:

  • Har problemer med at falde i søvn,
  • Vågner uden at kunne falde i søvn igen
  • Oplever en angst eller indre uro i forbindelse med søvn
  • Har tankemylder ved sengetid,
  • Vågner for tidligt om morgenen,
  • Er træt i løbet af dagen og/eller
  • Er generet af natlige opvågninger

I et behandlingsforløbet får den unge adfærdsregulerende redskaber og strategier, der hjælper til at løse de specifikke søvnproblemer, den unge oplever. Den unge modtager vejledning og støtte i at etablere en god søvnhygiejne, at skabe gode vaner og handlinger i sin hverdag, der optimerer de biologiske processer, der er involveret i søvn. Søvnhygiejne er dokumenteret som effektiv til at behandle søvnproblemer og fremhæves i både nationale og internationale retningslinjer som førstevalg i behandlingen af søvnproblemer.

Igennem forløbet tilpasses og evalueres teknikker og strategier løbende i samarbejde mellem den unge og psykolog Danielle Dahlhus.

Anbefalinger

”Vi ved godt, Danielle er psykolog, men hjemme hos os joker vi med, at hun er magiker. For hun har på få samtaler fået ændret så meget i vores liv, at det ikke er til at forstå. Vi har prøvet så mange ting gennem både det offentlige og det private uden nogen rigtig bedring. Danielle skulle vise sig at være lige præcis det, vores søn manglede.”
– Forældre til søn på 19 år

“Efter et kort forløb hos Danielle har vores datter slet ingen søvnproblemer længere. Jeg vil klart sige til min læge, at han skal sende alle hans patienter med søvnproblemer ned til Danielle, så de kan få den rette hjælp.”
– Mor til datter på 12 år

Læs flere anbefalinger af søvnforløb hos Danielle.

Kontakt os allerede i dag

For mere information om søvnforløb til børn og unge kontakt Psykologhuset ReView.

Du er også velkommen til at kontakte os via mail eller telefon.

Vi kan træffes i telefontiden:

Mandag: kl. 9.30-11.30
Onsdag: kl. 9.30-11.30
Fredag: kl. 9.30-11.30

Mail: info@re-view.dk
Telefon: 93 94 25 30

"Jeg burde ikke spise nu"Nyt forløb, der kombinerer ernæring med metakognitiv terapi

Til dig, der har rigtig mange tanker om, hvad du spiser, din krop og vægt.

Skriv til osDu hører tilbage fra os senest næstkommende hverdag.