Kursus til ledere, HR og pædagogisk personale

Forløb til dig, der arbejder med at udvikle mennesker

Hands-on metakognitivt forløb med fokus på stress og mistrivsel

Er du leder, eller arbejder du inden for HR? Eller er du pædagog, lærer eller måske socialrådgiver? Og ønsker du den nyeste viden om psyken og de mekanismer, der skaber og vedligeholder stress og mistrivsel i os mennesker? Så har vi kurset til dig.

Hos Psykologhuset ReView kan vi give jer anderledes og oversete redskaber til håndtering af stress eller mistrivsel. Redskaberne kan være et vigtigt supplement, til de tiltag I allerede har for at skabe trivsel blandt medarbejderne.

Vi har tilrettelagt to inviduelle kurser – ét til ledere og HR, og ét til pædagogisk personale. Begge kurser er baseret på viden og teori fra metakognitiv terapi og er tilpasset specifikt til dig, der arbejder med at udvikle mennesker. Du lærer at forstå hvilke psykiske processer, der fører til mistrivsel, hvordan man kan identificere og tale om disse i en ikke-terapeutisk setting, samt hvordan du skaber de bedste ydre betingelser for sunde indre processer hos dine medarbejdere eller din/jeres målgruppe.

 

Bliv opkvalificeret og få nye kompetencer

På dette kursus lærer du

 • Hvorfor ydre belastninger som eksempelvis stor arbejdsbelastning ikke altid er den primære årsag til mistrivsel.
 • Hvordan problemer og belastninger kan imødegås ved at arbejde med den indre belastning  – overtænkningen – i stedet for udelukkende at have fokus på at håndtere den ydre belastning.
 • At forstå, hvordan indre processer som bekymringer og grublerier kan føre til mistrivsel – herunder til udviklingen af bl.a. stress, omsorgstræthed, ængstelighed og tristhed mm.
 • At blive bedre til at forstå og hjælpe andre, som bekymrer sig og grubler meget – og som netop ofte er pressede, ængstelige eller triste.
 • Hvordan reduktion af overtænkning giver mere energi, overskud og fokus i hverdagen samt generelt større trivsel på arbejdet og i livet som et hele.

Program: Kursus til ledere og HR

a. Opstartssamtale á 1,5 times varighed: 20., 21. eller 22. august 2024
b. Modul 1: 28. + 29. august 2024 kl. 9-14.30
c. Gruppesupervision á fire timer: 19. september 2024 kl. 9-13
d. Modul 2: 2. oktober 2024 kl. 9-13
e. Gruppesupervision á fire timer: 17. oktober 2024 kl. 9-13

Tilmeldningsfrist: 9. august 2024

Program: Kursus til pædagogisk personale

a. Opstartssamtale á 1,5 times varighed: 8., 9. eller 10. oktober 2024
b. Modul 1: 22. + 23. oktober 2024 kl. 9-14.30
c. Gruppesupervision á fire timer: 7. november kl. 9-13
d. Modul 2: 20. november 2024 kl. 9-13
e. Gruppesupervision á fire timer: 5. december kl. 9-13

Tilmeldningsfrist: 27. september

Pris: 10.500 kr. (ex moms)

Prisen er inklusiv:

 • Individuel opstartssamtale (1,5 time) (Valgfri)
 • 2,5 undervisningsdage (16 timer i alt)
 • 2 halve dage med supervision/sparring på den metakognitive tilgang i praksis (8 timer i alt)
 • Max. 8 deltagere
 • Frokost på modul 1, formiddags- og eftermiddagskaffe alle dage
 • Undervisning og supervision ved autoriserede, metakognitivt certificerede psykologer

Sted: Kurset foregår i ReView’s lokaler i Gl. Brabrand ved Aarhus.

OBS! Vi kommer også meget gerne kommer ud på jeres virksomhed og afholder et forløb, som er skræddersyet jeres udfordringer og behov.

 

Individuel sparring, undervisning og træning

Forløbet er et kombineret hands-on metakognitivt undervisnings- og supervision/sparringsforløb rettet mod dit arbejdsliv. I kurset sættes der fokus på vores indre stressskabende processer og tydeliggør, hvordan mistrivsel hænger nøje sammen med de tanker, vi beskæftiger os med i hverdagen; hvordan eksempelvis bekymringstanker kan gøre os stressede og ængstelige. Også når vi rent fysisk er langt væk fra vores arbejde eller de udfordringer, som belaster os.

Du vil blive præsenteret for teorien bag metakognitiv terapi, konkrete metoder til at arbejde med trivsel i en metakognitiv kontekst, øvelser samt modtage supervision/sparring på dine egne udfordringer, medarbejdersamtaler, borgerforløb mm. undervejs. Vekselvirkningen mellem undervisning og supervision sikrer, at du hurtigst muligt kommer til at tænke og agere anderledes i de situationer, som du står i til dagligt. Og herunder kommer til at anskue og gå til udfordringer og mistrivsel på en anden måde  – nemlig med et fokus på både ydre og i særdeleshed indre belastninger.

Sidst men ikke mindst vil du blive inviteret til en individuel samtale, hvor du vil opleve på egen krop, hvordan overtænkning afdækkes. Du vil herigennem få indblik i dine egne indre processer og eventuel overhåndtering i udfordrende situationer.

Afslutningsvis uddeles der kursusbeviser for deltagelse på de pågældende moduler samt gruppesupervision.

Bliv undervist af erfarne psykologer

Undervisere på kurset og dine sparringspartnere gennem forløbet er ejere af Psykologhuset ReView, Jane Dyhr Johansen og Dorte Fløe Lemming. Dorte og Jane er blandt de få psykologer i Danmark, der er certificerede på højeste niveau inden for metakognitiv terapi ved det internationale MCT Institute. De er begge erfarne undervisere og beskæftiger sig dagligt med bl.a. trivsel, belastningsreaktioner og stress i forhold til arbejdslivet.

Kurset er en introduktion til den metakognitive tilgang inden for en arbejdsrelateret kontekst. Ønskes et klinisk og behandlingsmæssigt kendskab til metakognitiv terapi, anbefaler vi at se nærmere på vores forløb målrettet psykologer og terapeuter eller kontakte MCT Institute v/ Dr. Adrian Wells for information om den to årige efteruddannelse inden for metakognitiv terapi. Læs mere her: https://mct-institute.co.uk/about-us/

Kontakt os allerede i dag

Udfyld venligst formularen og vi vender tilbage hurtigst muligt.

Du er også velkommen til at kontakte os via mail eller telefon.

Vi kan træffes i telefontiden:

Mandag: kl. 9.30-11.30
Onsdag: kl. 9.30-11.30
Fredag: kl. 9.30-11.30

Mail: info@re-view.dk
Telefon: 93 94 25 30