Kursus til sundhedsplejersker

Kursus med fokus på bekymringstendens hos nybagte forældre

Metakognitivt kompetenceudviklingskursus for sundhedsplejersker og andet personale

Er du sundhedsplejerske, jordemoder, familiekonsulent eller lignende? Oplever du at mangle redskaber i samtalen med forældre med høj grad af bekymringer og grublerier? Og ønsker du samtidig den nyeste viden om de mekanismer, der skaber og vedligeholder psykisk mistrivsel? Så er dette kursus for dig.

Flere og flere nybagte forældre søger hjælp til at håndtere en belastende grad af bekymring om fremtiden og analyser af fortiden i forbindelse med deres nye roller. Men det er svært at finde overskuddet til og muligheden for at indgå i et behandlingsforløb uden for hjemmet. Kurset klæder derfor sundhedsplejersker og fagpersonale, der er i tæt kontakt med forældrene på, til i højere grad at tage hånd om dette aspekt ved forældreskabet.

Kurset er baseret på viden og teori fra metakognitiv terapi, som er en tilgang i stor fremdrift. Alt nyeste forskning viser, at metakognitiv dialog har en effektiv og positiv effekt på bekymringstendens.

 

Dit udbytte af kurset

På kurset lærer du blandt andet:

  • Den metakognitive grundforståelse af sindet som værende selvregulerende
  • At forstå og identificere hvilke psykiske processer, der vedligeholder mistrivsel og belastningsreaktioner – herunder tristhed og ængstelighed
  • Hvordan du hjælper mødre og fædre med at skelne mellem konstruktiv tænkning og den overtænkning, som ofte er med til at skabe belastningsreaktioner hos dem
  • Hvordan du som fagperson skelner mellem den naturlige ængstelighed, der er forbundet med at blive forældre, og de mere uhensigtsmæssige tankemønstre og mekanismer, der skaber og vedligeholder mistrivsel
  • Værktøjer til at mindske graden af mental energi brugt på spekulationer, bekymringer og grublerier
  • Teknikker til at komme mere nærværende til stede i nuet
  • Hvordan man som fagprofessionel drøfter en konkret bekymring i et metakognitiv perspektiv

 

Næste kursus afholdes

1. kursusdag:
Fredag d. 28. februar 2025 kl. 9.00 til 16.00

2. kursusdag:
Fredag d. 14. marts 2025 kl. 9.00 til 16.00

 

Pris: 8.750 kr. inkl. moms

Inklusiv i prisen er:

  • 2 undervisningsdage kl. 9-16
  • Kaffe, te og frugt undervejs samt frokost

Underviser: Mai Møller Buus
Sted: I Psykologhuset ReViews lokaler lige udenfor Aarhus
Tilmeldningsfrist: 02.02.25

Kursus til dig, der arbejder med forældre og gravide

Kurset henvender sig til fagfolk, der beskæftiger sig med nybagte forældre og gravide, og kursusindholdet er særligt tilpasset denne målgruppe. Du kan f.eks. være sundhedsplejerske, familiekonsulent, jordemoder, pædagog eller socialrådgiver.

Kurset er en introduktion til den metakognitive tilgang inden for en arbejdsrelateret kontekst. Ønskes mere klinisk og behandlingsmæssigt kendskab til terapiformen anbefaler vi at se nærmere på vores forløb målrettet psykologer og terapeuter eller kontakte MCT Institute v/ Dr. Adrian Wells for information om den to årige efteruddannelse. Læs mere her: https://mct-institute.co.uk/about-us/

 

Underviser: Psykolog Mai Møller Buus

Mai Møller Buus er autoriseret psykolog og arbejder til daglig hos Psykologhuset ReView. Psykologhuset ReView er et af de få psykologhuse i Danmark, der udelukkende arbejder med metakognitiv terapi. Alle vores psykologer har derfor stor erfaring med metakognitiv terapi samt meget klinisk erfaring, og vi er eksperter i at bruge metoden i praksis. Mai har også flere års erfaring med behandling af sårbare forældre, der er udfordret af eksempelvis angst, efterfødselsreaktioner eller belastningsreaktioner.

Kontakt os allerede i dag

Udfyld venligst formularen og vi vender tilbage hurtigst muligt.

Du er også velkommen til at kontakte os via mail eller telefon.

Vi kan træffes i telefontiden:

Mandag: kl. 9.30-11.30
Onsdag: kl. 9.30-11.30
Fredag: kl. 9.30-11.30

Mail: info@re-view.dk
Telefon: 93 94 25 30