Behandlingsforløb for børn og unge
Individuelt tilrettelagt behandling hos ReView

Individuelle behandlingsforløb

Hos Psykologhuset ReView er vi optagede af, at børn- og unge skal behandles af fagpersoner med specialviden indenfor netop børne- og ungeområdet. Vi har derfor tilknyttet en specialuddannet børne- og ungepsykolog, Cecilie Moselund Wiede til vores klinik. Læs mere om vores børnepsykolog i Aarhus ».

Når barnet/den unge starter op i et behandlingsforløb ved ReView, tilrettelægger vi behandlingen ud fra barnets/den unges udfordringer, funktionsniveau mm. (jf. den afklarende samtale eller undersøgelse inden opstart af forløbet).

Forløbet inddrager altid både barnet/ den unge og jer som forældre, da jeres støtte spiller en afgørende rolle for barnets/den unges bedring og udvikling. Graden af inddragelsen varierer naturligvis i forhold til jeres barns alder og funktionsniveau.

Vi tilpasser terapien til dit barns/den unges forståelsesniveau, og vi sætter en stor værdi i, at øvelser/træning gøres konkrete, overførbare og anvendelige i hverdagen, således at overførslen fra terapien til hverdagslivet sikres bedst muligt. Der sættes klare og konkrete mål for forløbet, som der løbende evalueres og følges op på.

I behandlingen af børn/unge tilbyder vi de to behandlingsformer, som har vist sig mest effektive i behandlingen af børn og unge med angst, OCD, depressive symptomer samt megen fravær – nemlig kognitiv adfærdsterapi samt metakognitiv terapi.

Et handlingsforløb af børn og unge strækker sig typisk over 6-12 ugentlige samtaler, men forløbet varierer selvfølgelig ud fra jeres problemstilling.

Behandlingsforløb med Metakognitiv terapi ved psykolog i Aarhus

Hos Psykologhuset ReView arbejder vi evidensbaseret. Det betyder, at vi kun benytter behandlingsmetoder, som er påvist at kunne behandle de vanskeligheder, som dit barn/den unge udfordres af. Typisk vil vi benytte kognitiv eller metakognitiv terapi, da disse behandlingsmetoder viser gode resultater i behandlingen af børn og unge.

Den bedst egnede behandlingsmetode til dit barns/den unges vanskeligheder, vurderer vi til den første undersøgende samtale, hvor I forældre og jeres barn/den unge, kommer ind til en udredende samtale. Her taler børnepsykologen med jer alle samlet, såvel som forældre og barn/den unge hver for sig, inden den endelige behandlingsplan tilrettelægges.

Behandling af angst, OCD og depression hos børn og unge i Aarhus

Der ses en stigning i henvendelser fra forældre, hvis barn eller unge lider af angst, OCD og tristhed, og mange har svært ved at trives ordentligt i deres dagligdag. Dette kan over tid få mange og store konsekvenser, og det er derfor vigtigt, at vi får afklaret dit barns/den unges symptomer, så vi kan målrette den bedst mulige behandling.

Det gode er nemlig, at angst, OCD og tristhed hos børn og unge kan behandles!

For at tilbyde den bedst mulige behandling er det dog vigtigt at afklare præcis hvilke udfordringer, der ligger bag dit barn/den unge vanskeligheder.

Et behandlingsforløb for børn og unge indebærer

 • Undersøgelse, udredning og tilbagemelding (2 timer)
  For at kunne tilrettelægge og tilbyde det bedst mulige behandlingsforløb, laver vi altid en grundig vurdering af barnets problematik. Der benyttes relevante spørgeskemaer og et klinisk interview, for bedst muligt at afklare de givne vanskeligheder og udfordringer, samt graden heraf.
 • Direkte efter udredningen gives en tilbagemelding med fokus på forståelse af de givne vanskeligheder samt anbefaling af videre forløb.
 • Afklarende samtale (75 min)
  Hos ReView indleder vi altid et forløb med en afklarende samtale, hvor vi bl.a. laver en screening af den pågældende problemstilling ud fra udvalgte dele af et klinisk interview (samtale) samt indsamling af relevante oplysninger vedrørende barnets/den unges udvikling. Til denne samtale vil vi ligesom ved den undersøgende samtale udover at tale med barnet/den unge ligeledes tale kort med dig/jer som forældre.
 • Den afklarende samtale kan anvendes før opstart af forløb omkring en relativ afgrænset problemstilling samt med børn/unge, som er i stand til selv at beskrive oplevelsen af den givne problematik. I direkte forlængelse af samtalen gives en tilbagemelding til jer alle med fokus på forståelse af den givne problemstilling samt anbefaling af videre forløb.
 • Forældresamtaler samt forældrerådgivningsforløb (1 time)
  I behandlingen af barnet/den unge højner forældresamtaler ofte behandlingsudbyttet. Vi anbefaler derfor ofte 1-2 forældresamtalerundervejs i forløbet. Her benytter vi samtalerne til at vejlede og guide i forhold til den givne problematik. Vi svarer på spørgsmål og afdækker eventuel adfærd hos barnet/den unge og forældrene, som kan være med til at vedligeholde eller forstærke de beskrevne vanskeligheder.
 • Vi varetager også forældrerådgivningsforløb, hvis du som forældrene ønsker en mere målrettet indsats i forhold til dit/jeres forældreskab. Her er fokuserer vi typisk på, hvordan man som forældre kan skabe faste rammer og struktur omkring barnet i/den unge en ofte krævende og travl hverdag, uden at man går på kompromis med den tryghed og kærlighed, som vi som forældre aldrig skal gå på kompromis med.
 • Familieterapi (75 minutter)
  I behandlingen af barnets/den unges problematik, kan familieterapi til tider være et anbefalet supplement. Her er fokus på at fremme familieforholdet i forståelsen og behandlingen af den givne problematik.
 • Udtalelse
  Efter endt udredning eller behandlingsforløbet, vil det til tider være relevant med en udtalelse. Denne udtalelse beskriver identificerede udfordringer, det samlede behandlingsforløb samt indtryk og anbefalinger til det videre forløb. Dette kan eksempelvis videregives til relevant skole-, og/eller støtteinstans samt til videre henvisning fx via Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) eller egen læge.

Børnepsykologen hos Psykologhuset ReView

Cecilie Moselund Wiede indgår løbende i supervision og efteruddannelse, så vi sikrer os, at hun har de fornødne kompetencer og viden til at varetage behandling af børn på et specialiseret plan, der imødekommer klinikkens krav til høj faglighed og etik.

Cecilie har i flere år arbejdet i børne- og ungdomspsykiatrien. Udover at stå for behandlingsforløb hos ReView arbejder Cecilie i PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning). Cecilie har solid erfaring med både udredning og behandling af småbørn, børn og unge, rådgivning af forældre, samt vejledning og supervision af skoler og institutioner.

Læs mere om vores børnepsykolog i Aarhus ».

Kontakt os allerede i dag

Udfyld venligst formularen og vi vender tilbage hurtigst muligt.

Du er også velkommen til at kontakte os via mail eller telefon.

Vi kan træffes i telefontiden:

Mandag: kl. 9.30-11.30
Onsdag: kl. 9.30-11.30
Fredag: kl. 9.30-11.30

Mail: info@re-view.dk
Telefon: 93 94 25 30

Skriv til osDu hører tilbage fra os senest næstkommende hverdag.