Forældresamtaler og rådgivning hos ReView
Forældresamtaler højner behandlingsudbyttet

Forældresamtaler og rådgivning

I behandlingsforløbet af dit barn erfarer vi hos ReView, at forældresamtaler ofte højner behandlingsudbyttet. Dette skyldes, at vi under forældresamtalerne vil vejlede og guide dig/jer i forhold til den problematik, som dit barn kæmper med – herunder blandt andet svare på spørgsmål og afklare/ afdække jeres adfærd omkring barnet/den unge. Vi vil derfor hjælpe jer med at blive opmærksomme på, hvad I gør, som støtter dit barn/den unge samt adfærd som utilsigtet kan være med til at vedligeholde eller i værste fald forstærke de oplevede vanskeligheder.

Vi vil altid møde jer som forældre med respekt for, at I kender jeres barn bedst og har størst erfaring med, hvordan jeres barn handler i hverdagen. Vi forholder os nysgerrigt og anerkendende til jeres forståelse og kobler en psykologfaglig viden om den givne problemstilling herpå, således at vi sammen skaber forandring og udvikling for jeres barn.

Vi anbefaler ofte 1-2 forældresamtaler undervejs i behandlingsforløbet af dit barn og/eller at forældre løbende deltager i dele af samtalerne med barnet/den unge.

Forældrerådgivningsforløb

Som forældre er det benhårdt, når vores børn ikke trives og frustrerende, når vi ikke aner vores levende råd i forhold til, hvordan vi hjælper barnet bedst muligt. Forældrerådgivningsforløbet er derfor til forældre, der ønsker en mere målrettet indsats og sparring i forhold til deres forældreskab. Fokus vil ofte være rettet mod, hvordan man som forældre kan skabe meningsfulde rammer og struktur omkring barnet, som kan støtte og aflaste både barn og familie i en ofte krævende og travl hverdag. Fokus for samtalerne kan også omhandle, hvordan du som forældre kan skærpe dit blik på, hvad dit barn inviterer til og har brug for. Mange forældre kan ligeledes have glæde af sparring i forhold til forebyggelse samt nedregulerende støtte i konfliktsituationer.

Et forældrerådgivningsforløb kan være aktuelt, hvis I er forældre til et barn med særlige behov (etc. kognitive udfordringer, eksekutive vanskeligheder, autismespektrumforstyrrelser, ADHD, angst, depression mm.) og har brug for sparring ift., hvordan I tilpasser rammerne hjemme og jeres krav til jeres barn.

Forældrerådgivningsforløb består typisk af en række vejledende samtaler med jer som forældre. Vi vil ofte anbefale en indledende afklarende eller undersøgende samtale med barnet/den unge, hvorefter forløbet primært vil rette sig mod jer som forældre – dette mhp. at forløbet tilpasses til netop jeres barns behov.

Forløbet tilrettelægges selvfølgelig efter behov og ønske fra jer som forældre.

Kontakt os allerede i dag

Udfyld venligst formularen og vi vender tilbage hurtigst muligt.

Du er også velkommen til at kontakte os via mail eller telefon.

Vi kan træffes i telefontiden:

Mandag: kl. 9.30-11.30
Onsdag: kl. 9.30-11.30
Fredag: kl. 9.30-11.30

Mail: info@re-view.dk
Telefon: 93 94 25 30

Skriv til osDu hører tilbage fra os senest næstkommende hverdag.