Autoriseret Psykolog

Dorte Fløe Lemming

Kort om mig

Jeg er uddannet Cand.psych. fra Aarhus Universitet og er autoriseret af Dansk Psykolog nævn. Derudover er jeg i gang med min specialistuddannelse og har en certificering som Metakognitiv terapeut samt StressCoach.

Jeg har siden august 2015 været selvstændig på fuld tid, har klinik i gl. Braband og er stifter af ReView.

Jeg arbejder primært med Metakognitiv terapi (MCT) og er pt en af få psykologer i Jylland, der er fuldt uddannet indenfor denne form for terapi.

Da jeg fortsat gerne vil udvikle og dygtiggøre mig indenfor Metakognitiv terapi, er jeg i øjeblikket i gang med yderligere certificering, til “level II metakognitiv terapeut”, hos Dr. Adrian Wells – grundlæggeren af Metakognitiv terapi. Derudover får jeg supervision på mange af mine forløb.

Jeg har i flere år arbejdet med både terapi og undervisning i forskelligt regi. Særligt har jeg via job i det kommunale system, arbejdet meget med stress, angst og depression hos sygemeldte borgere.

De senere år har jeg som privatpraktiserende beskæftiget mig med en bredere vifte af problemstillinger men har valgt, særligt at dygtiggøre mig indenfor behandling af angstproblematikker (herunder generaliseret angst og ocd), stress, depression samt krise og traumereaktioner.

Som psykolog er jeg optaget af at gøre terapien relevant for dig som klient, og derfor vægter jeg en stor grad af samarbejde og feedback. Jeg vil som udgangspunkt altid starte med Metakognitiv terapi, da denne ofte skaber hurtig lindring. Det er dog vigtigt at understrege, at jeg altid forsøger at sammensætte et behandlingsforløb, så det giver mest mulig mening for dig. Derfor vil jeg til nogle problemstillinger trække på min viden fra tidligere, der har rødder i psykodynamisk terapi, mindfulnessbaseret terapi samt kognitiv psykologi.

Jeg har samarbejde med både Falck og “Sygeforsikingen Danmark”, hvilket betyder at jeg arbejder sammen med en bred vifte af sundhedsforsikringer. Du skal dog være opmærksom på, at jeg ikke tager imod henvisning fra lægen.

Læs mine anbefalinger.

Kontaktoplysninger:
Telefonnummer:  31 68 80 60
Adresse:  Truevej 11, st. 8220 Brabrand
E-mail: dorte@re-view.dk