Coaching til ledere hos ReView

Coaching til ledere

Som leder kommer du ofte til at stå med udfordringer, som du kan have svært ved at drøfte med din nærmeste leder, kollegaer og medarbejdere. Coaching er et fortroligt rum, hvor du kan få plads til at tale om netop disse udfordringer.

Vi vil dels har fokus på den konkrete udfordring – herunder alternative perspektiver og handlemuligheder i forhold til denne – og dels vægter vi, hvordan udfordringen påvirker dig som person. Du vil derfor blive udfordret på, hvordan du som person agerer i de pågældende situationer samt hvordan din ageren fungerer for dig – når du derhen, hvor du gerne vil?

Vi vil i coachingsamtalen fokusere på din situation her og nu, og vi finder i fælleskab ud af, hvad dine udfordringer består i, og hvad målet med forløbet er. I forløbet fungerer vi som din sparringspartner. Din personlige og arbejdsmæssige trivsel er i fokus, og vi vil støtter dig til at finde dine egne svar/løsninger, træffe dine valg og sidst men ikke mindst at føre dem ud i livet.

Hos ReView oplever vi, at coaching er særdeles effektiv i forhold til at skabe professionel udvikling og til at undgå mistrivsel, eksempelvis udvikling af stresssymptomer.

Et coachingforløb kan omhandle følgende temaer:

  • Ny som leder – sparring i forhold til lederrollen
  • Hjælp til at håndtere konflikter
  • Oplevelse af at være stresset/belastet
  • Værdikonflikt – opgave versus personlige værdier
  • Karriereskifte – hjælp til at finde retning

Og meget mere…

Mød Jane

For ønske om yderligere information eller sparring på konkrete udfordringer kontakt venligst psykolog Jane Dyhr Johansen

Kontakt os allerede i dag

Udfyld venligst formularen og vi vender tilbage hurtigst muligt.

Du er også velkommen til at kontakte os via mail eller telefon.

Vi kan træffes i telefontiden:

Mandag: kl. 9.30-11.30
Onsdag: kl. 9.30-11.30
Fredag: kl. 9.30-11.30

Mail: info@re-view.dk
Telefon: 93 94 25 30