Coaching af medarbejdere hos ReView

Coaching af medarbejdere

Hos Psykologhuset ReView ser vi coaching som en særdeles effektiv hjælp til selvhjælp ved udfordringer i hverdagen – dette være sig både personlige-, men i særdeleshed også arbejdsmæssige problemstillinger.

Vi anbefaler coaching frem for terapi, når du/medarbejderen oplever at være særligt udfordret på ét område i tilværelsen, mens andre områder fungerer tilfredsstillende – eksempelvis hvis du/medarbejderen trives privat og med sit arbejdsområde og opgaver, men har problemer med at afgrænse sig og dermed bliver stresset.

I coachingsamtalen fokuserer på din situation her og nu, og vi finder i fællesskab ud af, hvad dine udfordringer består i, og hvad målet med forløbet er. I forløbet fungerer vi som din sparringspartner, hvor din personlige eller arbejdsmæssige trivsel er i fokus, og hvor vi støtter dig til at finde dine egne svar/løsninger, træffe dine valg og sidst men ikke mindst at føre dem ud i livet.

Vi oplever at coaching er særdeles effektiv i forhold til at skabe både personlig og professionel udvikling, og samtidig er coaching også en god forebyggelsesmetode – f.eks. i forbindelse med stresscoaching af medarbejdere.

Et coachingforløb kan fx omhandle

  • Ubalance i work/life balancen
  • At have mistet sit arbejde
  • Grænsesætning på arbejdspladsen
  • Stress og mistrivsel
  • Et ønske om at skifte arbejde/branche
  • Ønske om en sundere livsstil
  • Ønske om et anderledes parforhold

Hos Psykologhuset ReView har vi især erfaring med coachingforløb, der igangsættes af nærmeste leder/arbejdspladsen. I disse tilfælde indledes et forløb med en trepartssamtalen, hvori det nøje afklares, hvad rammerne for forløbet er, tavshedspligt mm.

For ønske om yderligere information eller sparring på konkrete udfordringer kontakt venligst psykolog Jane Dyhr Johansen

Kontakt os allerede i dag

Udfyld venligst formularen og vi vender tilbage hurtigst muligt.

Du er også velkommen til at kontakte os via mail eller telefon.

Vi kan træffes i telefontiden:

Mandag: kl. 9.30-11.30
Onsdag: kl. 9.30-11.30
Fredag: kl. 9.30-11.30

Mail: info@re-view.dk
Telefon: 93 94 25 30