Autoriseret børn- og ungepsykolog

Cecilie Moselund Wiede

Autoriseret Psykolog

Cecilie tager ikke imod nye klienter.

Mit navn er Cecilie, og jeg er uddannet cand.psych. fra Aarhus Universitet. Jeg er autoriseret ved psykolognævnet i 2018. Jeg ved at blive certificeret i den 2-årige efteruddannelse i Metakognitiv Terapi (MCT), Level 1 ved Manchester Universitet og bliver færdig i 2023.

Jeg har altid haft en særlig interesse for børn, unge og familier, og har siden jeg blev færdiguddannet, opnået en bred erfaring og viden som børnepsykolog.

Jeg har i flere år arbejdet bl.a. i børne- og ungdomspsykiatrien og i PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning). Herfra har jeg solid erfaring med både udredning og behandling af småbørn, børn og unge, rådgivning af forældre, samt vejledning og supervision af skoler og institutioner.

Jeg har specialiseret viden og erfaring inden for udredning og behandling af blandt andet:

 • Indlæringsvanskeligheder
 • Udfordringer med opmærksomhed og urolig adfærd
 • Lavt selvværd
 • Sociale udfordringer
 • Skolevægring
 • Særlig sensitivitet
 • Autisme spektrumforstyrrelser
 • ADHD
 • Angst
 • Belastningsreaktioner

Et behandlingsforløb vil typisk tage udgangspunkt i den metakognitive (MCT) eller den kognitive adfærdsterapeutiske metode (KAT). Jeg tilbyder også rådgivende forløb til forældre, der fx har:

 • Et barn med særlige behov
 • Et behov for konkrete psykologiske og specialpædagogiske redskaber
 • Bekymring omkring sit barns adfærd og/eller udvikling
 • Behov for støtte i samarbejdet med fx institution eller skole

Mig som psykolog

Som psykolog er det vigtig for mig forsat at dygtiggøre mig og videreuddanne mig, hvorfor jeg følger med i den nyeste viden og deltager løbende i supervision og kurser på området. Jeg er ved at uddanne mig indenfor metakognitiv terapi og bliver i 2023 certificeret i level 1 ved Manchester Universitet.

Som psykolog tager jeg altid udgangspunkt i barnets og familiens oplevelser og behov. Jeg anskuer en problemstilling åbent, nysgerrigt og ud fra flere perspektiver. Jeg vil i samarbejde med jer finde frem til baggrunden for de udfordringer, som jeres barn og familie oplever, og hvordan vi sammen kan hjælpe jer til forandring og øget trivsel. Jeg er optaget af at inddrage konkret træning og øvelser, som med det samme kan medvirke til forandring i jeres hverdag.

Jeg ser frem til at møde jer og jeres barn.

Det skal du være opmærksom på

Du skal være opmærksom på, at jeg kun tager imod sundhedsforsikringer, hvis de kan indberettes igennem “Sygeforsiking Danmark” eller giver mulighed for, at du betaler sessionerne løbende hos mig og selv afregner med dit forsikringsselskab. Du skal også være opmærksom på, at jeg desværre ikke tager imod henvisning fra lægen.

Kontaktoplysninger
E-mail: cecilie@re-view.dk
Adresse: Truevej 11, 8220 Brabrand

Kontakt os allerede i dag

Udfyld venligst formularen og vi vender tilbage hurtigst.

Du er også velkommen til at kontakte os via mail eller telefon.

Vi kan træffes i telefontiden:

Mandag: kl. 9.30-11.30
Onsdag: kl. 9.30-11.30
Fredag: kl. 9.30-11.30

Mail: info@re-view.dk

"Jeg burde ikke spise nu"Nyt forløb, der kombinerer ernæring med metakognitiv terapi

Til dig, der har rigtig mange tanker om, hvad du spiser, din krop og vægt.

Skriv til osDu hører tilbage fra os senest næstkommende hverdag.