Børnepsykolog i Aarhus

Børnepsykologen hos Psykologhuset ReView

Hos Psykologhuset ReView er vi optagede af, at børn og unge skal behandles af fagpersoner med specialviden inden for netop børne- og ungeområdet. Hos ReView i Aarhus tilbyder vi derfor forløb hos specialuddannet børne- og ungepsykolog Cecilie Moselund Wiede.

Psykologhuset ReView hjælper børn og unge med:

 • Angst
 • Autisme
 • ADHD
 • Bekymringstendens
 • Lavt selvværd/selvtillid
 • Mistrivsel
 • OCD
 • Skolevægring
 • Sociale udfordringer
 • Særligt sensitiv
 • Søvnproblemer

Behandling af angst, OCD og depression hos børn og unge i Aarhus

Der ses en stigning i henvendelser fra forældre, hvis barn eller unge lider af angst, OCD og tristhed, og mange børn har svært ved at trives ordentligt i deres dagligdag. Dette kan over tid få mange og store konsekvenser for barnet, og det er derfor vigtigt, at vi får afklaret dit barns symptomer, så vi kan målrette den bedst mulige behandling.

Det gode er nemlig, at angst, OCD og tristhed hos børn kan behandles!

For at tilbyde den bedst mulige behandling er det dog vigtigt at afklare præcis hvilke udfordringer, der ligger bag dit barn vanskeligheder.

Metakognitivt behandlingsforløb for børn og unge

Hos Psykologhuset ReView arbejder vi evidensbaseret. Det betyder, at vi kun benytter behandlingsmetoder, som er påvist at kunne behandle de vanskeligheder, som dit barn udfordres af. Typisk vil vi benytte kognitiv eller metakognitiv terapi, da disse behandlingsmetoder viser gode resultater i behandlingen af børn og unge.

Vores børne- og ungepsykolog Cecilie Moselund Wiede har i flere år arbejdet i børne- og ungdomspsykiatrien samt hos PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning). Cecilie har erfaring med behandling af småbørn, børn og unge. Cecilie udfører også rådgivningsforløb for forældre samt vejledning og supervision af skoler og institutioner.

Cecilie indgår løbende i supervision og efteruddannelse, så vi sikrer os, at hun har de fornødne kompetencer og viden til at varetag behandling af børn på et specialiseret plan, der imødekommer klinikkens krav til høj faglighed og etik.

Forløb hos psykolog tilpasset børn og unge

Den bedst egnede behandlingsmetode til dit barns vanskeligheder, vurderer vi til den første undersøgende samtale, hvor I forældre og jeres barn, kommer ind til en udredende samtale. Her taler børnepsykologen med jer alle samlet, såvel som forældre og barn hver for sig, inden den endelige behandlingsplan tilrettelægges.

For at kunne tilrettelægge og tilbyde det bedst mulige behandlingsforløb, laver vi altid en grundig vurdering af barnets problematik. Der benyttes relevante spørgeskemaer og et klinisk interview, for bedst muligt at afklare de givne vanskeligheder og udfordringer, samt graden deraf.

Direkte efter udredningen gives en tilbagemelding med fokus på forståelse af de givne vanskeligheder samt anbefaling af videre forløb.

Hos ReView indleder vi altid et forløb med en afklarende samtale, hvor vi bl.a. laver en screening af den pågældende problemstilling ud fra udvalgte dele af et klinisk interview (samtale) samt indsamling af relevante oplysninger vedrørende barnets udvikling. Til denne samtale vil vi ligesom ved den undersøgende samtale udover at tale med barnet/den unge ligeledes tale kort med dig/jer som forældre.

Den afklarende samtale kan anvendes før opstart af forløb omkring en relativ afgrænset problemstilling samt med børn/unge, som er i stand til selv at beskrive oplevelsen af den givne problematik. I direkte forlængelse af samtalen gives en tilbagemelding til jer alle med fokus på forståelse af den givne problemstilling samt anbefaling af videre forløb.

I behandlingen af barnet/den unge højner forældresamtaler ofte behandlingsudbyttet. Vi anbefaler derfor ofte 1-2 forældresamtaler undervejs i forløbet. Her benytter vi samtalerne til at vejlede og guide i forhold til den givne problematik. Vi svarer på spørgsmål og afdækker eventuel adfærd hos barnet og forældrene, som kan være med til at vedligeholde eller forstærke de beskrevne vanskeligheder.

Vi varetager også forældrerådgivningsforløb, hvis du som forældrene ønsker en mere målrettet indsats i forhold til dit/jeres forældreskab. Her er fokuserer vi typisk på, hvordan man som forældre kan skabe faste rammer og struktur omkring barnet i en ofte krævende og travl hverdag, uden at man går på kompromis med den tryghed og kærlighed, som vi som forældre aldrig skal gå på kompromis med.

I behandlingen af barnets/den unges problematik, kan familieterapi til tider være et anbefalet supplement. Her er fokus på at fremme familieforholdet i forståelsen og behandlingen af den givne problematik.

Efter endt udredning eller behandlingsforløbet, vil det til tider være relevant med en udtalelse. Denne udtalelse beskriver identificerede udfordringer, det samlede behandlingsforløb samt indtryk og anbefalinger til det videre forløb. Dette kan eksempelvis videregives til relevant skole-, og/eller støtteinstans samt til videre henvisning fx via Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) eller egen læge.

I tvivl om, psykolog er det rette for dit barn?

Vil du gerne høre mere om, hvordan det foregår, når man går til børnepsykolog i Aarhus? Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at skrive til os i vores kontaktformular eller ringe til os på tlf.: 93 94 25 30.

Kontakt os allerede i dag

Udfyld venligst formularen og vi vender tilbage hurtigst muligt.

Du er også velkommen til at kontakte os via mail eller telefon.

Vi kan træffes i telefontiden:

Mandag: kl. 9.30-11.30
Onsdag: kl. 9.30-11.30
Fredag: kl. 9.30-11.30

Mail: info@re-view.dk
Telefon: 93 94 25 30

"Jeg burde ikke spise nu"Nyt forløb, der kombinerer ernæring med metakognitiv terapi

Til dig, der har rigtig mange tanker om, hvad du spiser, din krop og vægt.

Skriv til osDu hører tilbage fra os senest næstkommende hverdag.