PTSD og belastningsreaktioner
Behandling hos Psykologhuset ReView

Behandling af PTSD & belastningsreaktioner i Aarhus

Ved behandling af PTSD hos Psykologhuset ReView fokuserer vi på dine symptomer og udfordringer her og nu, og på hvordan du kan øge din trivsel fremadrettet.

Når du kommer i behandling for PTSD hos os, arbejder vi med den måde, hvorpå du håndterer ubehagelige tanker og kropslige reaktioner. Du vil lære at møde dem på måder, som ikke vedligeholder de ubehagelige tanker og følelser, men i stedet mindsker disse. Vi vil, gennem øvelser og refleksion, vise dig, hvordan du ved brug af konkrete teknikker kan reducere dit ubehag og din PTSD og dermed øge din trivsel.

Terapeuter, der behandler PTSD

Skånsom behandling for PTSD

Hos Psykologhuset ReView tager behandling for PTSD udgangspunkt i metakognitiv terapi. Det vil sige, at vores PTSD-behandling ikke fokuserer på at bearbejde den traumatiske begivenhed, men på at lære at forstå kroppens reaktion og på at møde disse reaktioner på nye, angstreducerende måder. Terapien adskiller sig derfor fra de fleste andre typer PTSD-behandling på markedet, og vil for de fleste opleves som en mere skånsom og mindre konfronterende form for terapi.

På denne side kan du læse mere om symptomerne på PTSD samt om vores behandling af PTSD. Har du spørgsmål, eller ønsker du at starte i terapi, må du endelig kontakte os. Vores sekretær vil sørge for at hjælpe dig godt videre.

Hvad er PTSD / Posttraumatisk stresssyndrom?

Når mennesker har været udsat for noget voldsomt, er det almindeligt, at kroppen og psyken i ugerne efter reagerer anderledes, end man er vant til. Det kan komme til udtryk som:

  • Øget angstniveau: Generelt eller i dagligdags situationer fx indkøb
  • Flashbacks: Oplevelsen af at hovedet genspiller hændelserne igen og igen
  • Mange tanker: Om det der skete, og om, hvorvidt det kunne være undgået?
  • Bekymring for, at hændelsen skal ske igen
  • At føle sig grådlabil
  • Mareridt
  • Ændringer i søvn og spisemønster

Disse reaktioner er normale reaktioner, som ofte vil aftage igen. For nogle mennesker bliver symptomerne dog vedvarende og kan udvikle sig til PTSD. Symptomer på PTSD ses oftest inden for de første tre måneder efter traumet, men kan også opstå længere tid efter den udløsende hændelse.

Symptomer på PTSD

Disse er de mest fremtrædende symptomer på posttraumatisk stress:

  • En øget oplevelse af fare/at være i alarmberedskab: Eksempelvis kan man blive bange for fremmede, fare sammen ved små lyde og/eller føle sig utryg ved at opholde sig steder, hvor man ikke har overblik over sine omgivelser.
  • Genoplevelse af de traumatiske begivenheder: F.eks. i mareridt eller som pludselige, påtrængende minder eller billeder fra begivenhederne.
  • Undgåelse: Tendens til at undgå tanker, situationer eller mennesker, som minder om traumet. For de fleste virker undgåelse kun kortvarigt. Tankerne kommer igen, og ofte vil man undgå flere og flere situationer og dermed kunne mindre og mindre uden at få ubehag.

Sådan foregår terapi: Behandling af PTSD i Aarhus

I metakognitiv terapi tror vi grundlæggende på, at kropslige reaktioner er en naturlig respons på en ualmindelig oplevelse – og at denne respons over tid aftager igen, hvis den får lov til det.

Når vi får et fysisk sår, ved vi godt, at huden heler igen. Det kan gøre ondt i en periode, men vi stoler på, at kroppen er i stand til at hele såret over tid – det samme med psykiske sår. Hvis vi lader naturen råde, vil ubehaget mindskes og de traumatiske oplevelser vil falde på plads af sig selv.

Når du går i terapi for PTSD hos vores psykologer i Aarhus, er målet i behandling derfor at styrke psykens naturlige helbredelsesproces.

 

Hvad kan du forvente af behandling af PTSD?

Når du får behandling af posttraumatisk stress hos vores psykologer i Aarhus, er formålet først og fremmest at reducere dit ubehag og din PTSD. Vi vil i terapien identificere de processer og mønstre, der holder liv i de ubehagelige PTSD symptomer. Ved at identificere og arbejde med de uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre vil du lære at forstå din psyke og dine symptomer på nye måder.

Gennem dialog og øvelser vil behandlingen af PTSD lære dig at møde dine tanker og følelser på nye måder. Du vil erfare, at dine reaktioner og tanker er normale og ufarlige, og at de aftager, når du bruger de rette strategier.

Vores behandling af PTSD i Aarhus har derfor fokus på håndteringen af ubehagelige tanker og kropslige oplevelser i nuet. PTSD terapien fokuserer således ikke på bearbejdning af den traumatiske begivenhed i sig selv, og behandlingen adskiller sig derved fra mange andre former for PTSD-behandling, som oftest går ind i traumet som en del af terapien.

Kontakt os allerede i dag

Udfyld venligst formularen og vi vender tilbage hurtigst muligt.

Du er også velkommen til at kontakte os via mail eller telefon.

Vi kan træffes i telefontiden:

Mandag: kl. 9.30-11.30
Onsdag: kl. 9.30-11.30
Fredag: kl. 9.30-11.30

Mail: info@re-view.dk
Telefon: 93 94 25 30